MISSIE & VISIE


Stichting Music#MeToo heeft als doel om vrouwelijke slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, geweld, belediging en discriminatie een stem te geven om dit ongewenste gedrag binnen de muziekbranche en op de werkvloer tegen te gaan. Hiernaast zijn wij medestander in het bestrijden van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering.

De maatschappelijke- en rechtspositie van vrouwen moet op veel terreinen nog worden verbeterd, net als de bestrijding van alle vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en stereotypering.

Het voeren van rechtszaken en het veranderen van wet- en regelgeving is één van de mogelijkheden om dat te realiseren. Een gewonnen zaak kan gevolgen hebben voor een grotere groep mensen, bijvoorbeeld voor bijna alle vrouwen in Nederland.

Als private stichting zijn wij 100% onafhankelijk om de belangen van #MeToo slachtoffers te kunnen behartigen. In dit verband zijn wij dan ook volledig afhankelijk van uw steun. Uw donatie is dan ook nodig om juridische procedures te kunnen voeren.

Wilt u Stichting Music#MeToo ook met een donatie steunen? Ja, ik wil graag doneren!